หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
ปากน้ำ
'' แหล่งน้ำนำหน้า
ทำไร่นาดี มั่งมีศรีสุข ''
วิสัยทัศน์ อบต.ปากน้ำ
อบต.ปากน้ำ
คณะผู้บริหาร
ศูนย์รวมจิตใจของชาวปากน้ำ
วัดปากน้ำ
องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ
1
2
3
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ตั้งอยู่ในเขตอำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ ของอำเภอสวรรคโลก บนถนนสวรรคโลก - ศรีสำโรง ระยะห่างจากอำเภอสวรรคโลก ประมาณ 16 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 65 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 40,625 ไร่
  สภาพพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ มีสภาพเป็นที่ราบ เหมาะแก่การเพาะปลูก และการเกษตร เช่น ทำนา ทำไร่ ปลูกพริก ทำไร่แตงโม เป็นต้น
 
จำนวนประชากรทั้งหมด 6,940 คน แยกเป็น

ชาย จำนวน 3,318 คน คิดเป็นร้อยละ 47.81

หญิง จำนวน 3,622 คน คิดเป็นร้อยละ 52.19
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,340 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 106.77 คน/ตารางกิโลเมตร
องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.คลองกระจง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.สามเรือน อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.คอรุม อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ  ต.เมืองบางยม อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย  
 
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร (คน)
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านเหนือ 292 332 624 193  
2   บ้านหน้าโบสถ์ 351 364 715 252
  3   บ้านตะวันขึ้น 386 448 834 278  
4   บ้านไม้งาม 264 306 570 179
  5   บ้านใต้วัด 318 338 656 217  
6   บ้านวังตาเลน 370 432 802 286
  7   บ้านมาบป่าเลา 385 411 796 249  
8   บ้านต้นนาหลวง 232 264 496 142
  9   บ้านน้ำโจน 251 241 492 162  
10   บ้านไทรงาม 127 123 250 122
  11   บ้านหนองวงเกวียน 237 235 472 175  
12   บ้านอ้อมรอบ 105 128 233 85
  รวม 3,318 3,622 6,940 2,340
 
ที่มา สำนักทะเบียนอำเภอสวรรคโลก เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557
 
 
 
  ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเช่น ทำนา ทำไร่ ทำสวนและเลี้ยงสัตว์ ซึ่งมีพื้นที่ทำการเกษตรประมาณ 36,371 ไร่ ซึ่งพืชเศรษฐกิจที่มีประชาชนนิยมปลูกแยกได้ดังนี้
 
ตารางแสดงมูลค่าของผลผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญในตำบล
ลำดับ ชนิด ผลผลิตเฉลี่ย
(ก.ก./ไร่/ปี)
ผลผลิตรวม
(ตัน)
  1   ข้าวนาปี 850 9,452  
2   อ้อย 15,000 133,710
  3   ถั่วเหลืองต้นฝน 285 1,570  
4   ถั่วเหลืองปลายฝน 250 1,100
  5   ถั่วเหลืองฤดูแล้ง 210 798  
6   พริกขี้หนูใหญ่ 800 1,176
  7   ผักบุ้งจีน 300 543  
ที่มา : เกษตรอำเภอสวรรคโลก
 
 
 
ตารางสัตว์ที่ประชาชนนิยมเลี้ยง
ลำดับ ชนิด ครัวเรือนที่เลี้ยง จำนวน
(ตัว)
  1   โค 47 1,044  
2   สุกร 34 733
  3   ไก่ 551 12,750  
ที่มา : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสวรรคโลก
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 055-687-000
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110 โทรศัพท์ : 055 - 687000 โทรสาร : 055 - 687000
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม 2,682,303 เริ่มนับ 25 พ.ค. 2558 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10