ยื่นแบบฟอร์มออนไลน์
องค์การบริหารส่วนตำบล ปากน้ำ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
แจ้งชำระค่าขยะ