องค์การบริหารส่วนตำบล ปากน้ำ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
  • 1.)
    ภ.ด.ส.๖ (หนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี ที่ท่านได้รับจาก อบต. ปากน้ำ)
  • 2.)
    สลิปการโอน
    โอนเข้า ธ.กรุงไทย เลขที่ xxx-x-xxxxx-x ชื่อ อบต................