หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ทะเบียน บธ ๗๕๕๒ สุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ย. 2565 ]จ้างเหมาวงดนตรีแสดงพร้อมเวที อุปกรณ์แสง สี เสียง ครบชุด ตามโครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ย. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที รสจืด ขนาด ๒๐๐ ซีซี สำหรับเปิดภาคเรียน ๒/๒๕๖๕ (ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 พ.ย. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที รสจืด ขนาด ๒๐๐ ซีซี สำหรับเปิดภาคเรียน ๒/๒๕๖๕ (ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 พ.ย. 2565 ]ซื้อหนังสือพิมพ์ประจำที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน (เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ - เดือนกันยายน ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ต.ค. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายออน ดอกไม้ หมู่ที่ ๗ ตำบลปากน้ำ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๕๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๒,๙๕๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 25 ต.ค. 2565 ]จ้างเหมาเอกชน เก็บ ขน ถ่าย ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ (ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ต.ค. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายออน ดอกไม้ หมู่ที่ ๗ ตำบลปากน้ำ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๕๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๒,๙๕๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 27 ก.ย. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายออน ดอกไม้ หมู่ที่ ๗ ตำบลปากน้ำ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๕๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๒,๙๕๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 27 ก.ย. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที รสจืด สำหรับเปิดภาคเรียน 1/2565 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ย. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 54