หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบเปิด) สายบ้านนายกุหลาบ หมู่ที่ 8 ตำบลปากน้ำ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มี.ค. 2567 ]จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบเปิด) สายบ้านนายกุหลาบ หมู่ที่ 8 ตำบลปากน้ำ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มี.ค. 2567 ]จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบเปิด) สายบ้านนายกุหลาบ หมู่ที่ 8 ตำบลปากน้ำ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มี.ค. 2567 ]จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังกลบหลุมบ่อพร้อมเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 7 ตำบลปากน้ำ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.พ. 2567 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างโรงเรียนบ้านป่าเลา หมู่ที่ 7 ตำบลปากน้ำ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.พ. 2567 ]จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81 - 4006 สุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.พ. 2567 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.พ. 2567 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.พ. 2567 ]ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและชุดปฏิบัติงานกู้ชีพ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.พ. 2567 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.พ. 2567 ]

(1)    2    3    4    ... หน้าสุดท้าย >> 82