หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนผิวทางลูกรังบดอัดแน่น สายนาสามแถว หมู่ที่ ๒ ตำบลปากน้ำ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 9 ส.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันภัยจากทางน้ำ ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ส.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ส.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๖ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ส.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย อปพร. ในโครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๘ ชุด (องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองบางยม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ส.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย อปพร.ในโครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ส.ค. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ทำงาน สำนักปลัด จำนวน ๑๓ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ส.ค. 2565 ]จ้างโครงการซ่อมแซมถนน (คันคลอง) และวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๘ จำนวน ๓ จุด ตำบลปากน้ำ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ส.ค. 2565 ]จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมาบป่าเลา จำนวน 18 คน จำนวน 16 วัน (วันทำการ) ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ส.ค. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ทำงาน กองคลัง จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ส.ค. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 50