หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นายเพ็ชรสุพรรณ์ จันอรรคคะ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ
โทร : 090-938-8262
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นางเนื้อน้อง ป๊อกหลง
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 089-439-0233
นางสาวจีระนันท์ ยั่งยืน
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 099-615-8356
นายสมัชชา ชมกลิ่น
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 089-460-0432
นายวิลาศ วงศ์แสงอุษา
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 064-142-4561
นางสาวรวิยา แม่นยำ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 086-617-6879
นางสาวกาญจนา พร้อมวงศ์
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
โทร : 065-184-5849